Privacybeleid

1- OVER HET PRIVACYBELEID

Braids & Dreads geeft veel om je privacy. We verwerken daarom uitsluitend gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. We stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Braids & Dreads. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-05-2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen we uit op welke wijze we jouw gegevens opslaan, hoe we jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je hierover contact opnemen. Onze contactgegevens vind je aan het einde van ons privacybeleid.

2- OVER DE GEGEVENSVERWERKING

Hieronder kun je lezen op welke gegevens er worden verzameld, voor wie deze gegevens inzichtelijk zijn (en waarom) en welke beveiligingstechnieken we gebruiken om jouw gegevens te beschermen.

Welke gegevens verwerkt worden

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:
– contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (in geval van het boeken van een dienst in de boekingapp of het aanschaffen van een product in de webwinkel);
– gegevens over financiële producten, zoals bankrekeningnummer (in geval van het boeken van een dienst in de boekingapp of het aanschaffen van een product in de webwinkel);
– gegevens over je interesses die betrekking hebben op ons aanbod aan diensten en producten (in geval van een informatie-aanvraag);
– mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om onze dienstverlenging te kunnen uitvoeren.

Voor wie de gegevens inzichtelijk zijn

Je gegevens zijn (mogelijk) (deels) inzichtelijk voor de volgende partijen:
– ontwikkelaar software website, webshop en boekingapp (ten behoeve van technische ondersteuning);
– e-mail- en webhost (ten behoeve van technische ondersteuning);
– payment service provider (ten behoeve van verwerking van betalingen in de webshop en boekingapp);
– postbedrijf (ten behoeve van levering van bestellingen die in de webshop gedaan zijn);
– administratiekantoor (ten behoeve van administratie en boekhouding).

Beveiligingstechnieken

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld, zowel door Braids & Dreads als door bovengenoemde derden waarvoor gegevens inzichtelijk kunnen zijn. Braids & Dreads heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zo veel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit:
– toepassing van SSL-encryptie;
– het voeren van een sterk wachtwoordbeleid;
– regelmatig uitvoeren van back-ups;
– gegevens niet langer bewaren dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan;
– mogelijk nog andere niet genoemde maatregelen.

3 – DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt (dienstverlenging of productverkoop). We gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en we gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen we je hiervoor expliciet toestemming.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Braids & Dreads op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk
geval zijn we gedwongen je gegevens te delen, maar we zullen ons daartegen verzetten binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.

Bewaartermijnen

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen we
facturen met je (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen we dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

4 – JOUW RECHTEN

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat we jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen, en ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen, en ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

5 – COOKIES

Via onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. We gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. We hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

6 – WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

We behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze webpagina vindt je echter altijd de meest recente versie.

7 – CONTACTGEGEVENS

Braids & Dreads
Wolvenrade 69
2544 VJ Den Haag

Telefoon: 06 51 61 18 19
E-mail: nathalie@braidsandlocs.nl